Publication

Back to overview

Mer om pysslinglåsbräken i Sverige

Type of publication Peer-reviewed
Publikationsform Original article (peer-reviewed)
Author Peter Ståhl Joakim Ekman Sture Westerberg Jason R. Grant & Benjamin Dauphin,
Project Evolution of moonwort ferns (Botrychium, Ophioglossaceae) on local to global scales
Show all

Original article (peer-reviewed)

Journal Svensk Botanisk Tidskrift
Publisher Svensk Botanisk Tidskrift
Volume (Issue) 110(2)
Page(s) 68 - 74
Title of proceedings Svensk Botanisk Tidskrift

Abstract

Iett tidigare nummer av Svensk Botanisk Tidskrift (Ekman 2014) kunde vi läsa om två förmodade fynd av en i Sverige inte tidigare uppmärksammad låsbräken, nämligen Botrychium tenebrosum som gavs det svenska namnet pysslinglåsbräken. Nu har material samlats in och analyserats från de två lokalerna i Uppland och Gästrikland samt dessutom från en lokal i Norrbotten (Westerberg 2015). Den molekylärgenetiska analysen bekräftar att det verkligen är Botrychium tenebrosum. Det finns genetiska skillnader mellan olika populationer av pysslinglåsbräken, men arten är morfologiskt och genetiskt väl skild från sin nära släkting dvärglåsbräken B. simplex.
-