Publication

Back to overview

Factoren bij het herkennen van cognaten in onbekende talen: algemeen of taalspecifiek?

Type of publication Peer-reviewed
Publikationsform Original article (peer-reviewed)
Author Vanhove Jan, Berthele Raphael,
Project Mehrsprachigkeit und Lebensalter
Show all

Original article (peer-reviewed)

Journal Taal en tongval
Volume (Issue) 65(2)
Page(s) 171 - 210
Title of proceedings Taal en tongval
DOI 10.5117/tet2013.2.vanh

Open Access

-